475+ Rotary Head Assembly

475plus Rotary Head Assembly

Parts

Sch. ID Product Image Kooima Ag # Title Replaces OEM # Price Quantity
0 KK770TC Kemper™ 475 10-Row, JD® 770 10-Row Kit LCA66037, LCA66038, LCA67746, LCA95957 $2,124.75
1 KK93681 Skid Plate Support LH LCA93681 $35.98
1 KK93682 Skid Plate Support RH LCA93682 $35.62
2 KK90661 Skid Plate LCA90661 $187.11
3 KK100120 Skid Plate LCA100120 $95.00
4 KK94905 Fender LCA94905 $47.72
4a KK94905BK Bolt kit for K94905 $4.30
5 KK69654 Wing Drive Coupler LCA69654 $81.06
6 KK92910 Rotating Scraper LCA92910 $8.90
6a KK92910BK Rotating Scraper Bolt Kit (KK92910, KK93241, KK109129 & KK97955) $0.85